Thông Tin Sách

facebook
Con Lắc Foucault

Con Lắc Foucault

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

Con lắc Foucault kể về ba nhà biên tập tại một nhà xuất bản. Do thường xuyên nhận được các bản thảo về học thuyết âm mưu, họ quyết định bày ra một trò nghịch vui: gắn kết các dữ kiện từ các bản thảo nhận được và sự thật lịch sử vào để chế ra một thuyết âm mưu đồ sộ. Bộ ba này dần dần xây dựng cả một học thuyết rất công phu, đụng đến cả Trung Cổ Châ

Xem thêm

Con lắc Foucault kể về ba nhà biên tập tại một nhà xuất bản. Do thường xuyên nhận được các bản thảo về học thuyết âm mưu, họ quyết định bày ra một trò nghịch vui: gắn kết các dữ kiện từ các bản thảo nhận được và sự thật lịch sử vào để chế ra một thuyết âm mưu đồ sộ. Bộ ba này dần dần xây dựng cả một học thuyết rất công phu, đụng đến cả Trung Cổ Châ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Nhà Tuck bất tử
Natalie Babbitt
Sự Thật Về Hòn Đá Phù Thủy
Alan Skinner
Thang dây
Nigel Richardson
Trò Chơi Vương Quyền 4A - Tiệc Quạ Đen
George R. R. Martin
Giải Mã Mê Cung 1
James Dashner
Trò Chơi Vương Quyền 1B - Vua Phương Bắc
George R. R. Martin
Battle Royale - Trò Chơi Sinh Tử
Koushun Takami
Kỵ Sỹ Rồng
Cornelia Funke
1984
George Orwell
Bay Vòng Quanh Mặt Trăng
Jules Verne