Thông Tin Sách

facebook
Ba Nhát Đâm Bí Ẩn

Ba Nhát Đâm Bí Ẩn

0 đánh giá

Lượt tải sách

28 lượt tải

Giới thiệu​Tác giả: Jonathan Kellerman.

Sinh năm 1949 tại New York, nhưng Los Angeles là nơi ông gắn bó, nơi ông thành đạt trong nghề nghiệp bác sĩ và với tư cách một tác gia tiểu thuyết. Khởi đầu công việc viết văn từ năm 22 tuổi, song phần lớn những năm tuổi trẻ ông dành để nghiên cứu tâm lý trẻ em. Năm 24 tuổi, ông nhận bằng tiến sĩ, chuyên ngàn

Xem thêm

Giới thiệu​Tác giả: Jonathan Kellerman.

Sinh năm 1949 tại New York, nhưng Los Angeles là nơi ông gắn bó, nơi ông thành đạt trong nghề nghiệp bác sĩ và với tư cách một tác gia tiểu thuyết. Khởi đầu công việc viết văn từ năm 22 tuổi, song phần lớn những năm tuổi trẻ ông dành để nghiên cứu tâm lý trẻ em. Năm 24 tuổi, ông nhận bằng tiến sĩ, chuyên ngàn

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Trước tòa đại hình
Georges Simenon
Ngôi Đền Của Người Chết
Agatha Christie
Phi vụ cuối
Lawrence Block
Con mèo đen
John Milne
Cái Chết Của Bà McGinty
Agatha Christie
Hiện thân của Thần Mưa
Robert van Gulik
Kỳ Nghỉ Hè Của Poirot
Agatha Christie
Thược Dược Đen
James Ellroy
Người Kéo
Masayuki Shuno
Vụ Án Lerouge
Emile Gaboriau