Thông Tin Sách

facebook
Cô gái trong lồng - Jussi Adler

Cô gái trong lồng - Jussi Adler

0 đánh giá

Lượt tải sách

12 lượt tải

Carl Mørck từng là một thanh tra hình sự năng nổ, một điều tra viên án mạng xuất sắc tại Copenhagen. Trong một lần khảo sát hiện trường, ông bị đạn sượt qua đầu, hai đồng đội của ông một bị bắn chết, một bị liệt toàn thân. Mặc cảm vì đã không rút súng bắn trả khiến Carl Mørck cảm thấy chán nản, nhụt chí. Ông trở thành một con người cộc cằn, cay độc

Xem thêm

Carl Mørck từng là một thanh tra hình sự năng nổ, một điều tra viên án mạng xuất sắc tại Copenhagen. Trong một lần khảo sát hiện trường, ông bị đạn sượt qua đầu, hai đồng đội của ông một bị bắn chết, một bị liệt toàn thân. Mặc cảm vì đã không rút súng bắn trả khiến Carl Mørck cảm thấy chán nản, nhụt chí. Ông trở thành một con người cộc cằn, cay độc

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Trong Chúng Tôi Có Kẻ Nói Dối
Karen M. McManus
Giai Điệu Tử Thần
Jeffery Deaver
Kasha
Miyuki Muyabe
Máu Thời Gian
Maxime Chattam
Địch Công Kỳ Án 2 - Tứ Bình Phong
Robert van Gulik
Tên Sát Nhân Mercedes
Stephen King
Dã Tràng Xe Cát
James Hadley Chase
81 Án Tây Du - Tập 2 - Tây Vực Liệt Vương Ký
Trần Tiệm
Mưu Thâm Đằng Sau Tờ Giấy Bạc
Pierre Boileau
Tháng Tám Không Vua
Kiuzo Kobayasi